خلاقانه، حرفه ای، دوستانه
نوآوری، پایبندی، اعتبار
پیشگام در تغذیه
تعادل تغذیه و سلامت
غذای امروز، سلامت فردا

        

طراحی تحقیق

چاپارسال به دوستان
طراحی تحقیق

اولین قدم در اجرای یک تحقیق، طراحی آن است. بنابراین اولین قدم احتیاج به یک ساختار قوی و دقیق دارد. با در نظر گرفتن اهمیت طراحی تحقیق، وظیفه این بخش فراهم آوردن بهترین الگوها و روش ها برای انجام مطالعات علم غذا و تغذیه می باشد. در این بخش، گروهی از پژوهشگران جوان و بالقوه، خلاقیت و دانش خود را به اشتراک می گذارند تا نظریه یک تحقیق را به پروژه ای عملی مبنی بر روش ها و پروتکل های استاندارد تبدیل کنند.