خلاقانه، حرفه ای، دوستانه
نوآوری، پایبندی، اعتبار
پیشگام در تغذیه
تعادل تغذیه و سلامت
غذای امروز، سلامت فردا

        

تغذیه و بیماری های چشمی

چاپارسال به دوستان

تغذیه و بیماری های چشمی: چه ارتباطی بین آنها برقرار است؟

نامدار کاشانیان، شایان محمد مرادی

گروه تحقیقاتی امگا، واشینگتن، آمریکا
گروه تحقیقاتی امگا، تهران، ایران
نویسنده مسئول: شایان محمد مرادی، پست الکترونیک: shayan.m.moradi@omegart.org

 

جزئیات این پروژه به زبان انگلیسی می باشد. برای دستیابی به بخش انگلیسی اینجا کلیک کنید.